Hvorfor en ny Troldhedesti?

Den nye Troldhedesti åbner mere natur for flere mennesker

Adgang til naturenTroldhedestien

Borgerne fra hele regionen – om de er til fods, på cykel eller ridende – vil få adgang til noget af Danmarks smukkeste natur.

En flot rute

Den nye sti går gennem et meget varieret landskab langs markskel, søer, vandløb og skov. Ruten følger ikke den gamle banes placering 100%, da det vil føre den på tværs af marker. Hvor det er muligt, tager ruten også grus- og skovveje i brug. Vi ønsker at etablere ca. 10 km ny sti, hvor af de 6.5 km er helt ny, og resten er på eksisterende privatvej.

Trafiksikkerhed

Børn i lokalområdet vil få en sikker cykelsti til skolen og sportshallen.

Kulturhistorisk værdi

Projektet forbinder to stykker af den hedengangne Troldhedebane, der blev nedlagt i 1968. Projektet ønsker at oplyse om den gamle bane samt arrangere aktiviteter langs stien.

Motion, leg og læring

Der påtænkes en række aktiviteter langs stien, der vil motivere unge og ældre til at tage ud i naturen, få mere luft i lungerne og lære noget om områdets natur og historie.

Naturgenopretning

Naturgenopretning er også en del af projektet. Vi er i forhandling med Kolding Kommune, der har udtrykt deres interesse i at etablere et nyt vandhul, samt forbedre kvaliteten af et vandløb langs stien.


Troldhedestien udsigt, svamp, hund

Frivillig og lokalforankret

Genoprettelsen af Troldhedestien er et frivilligt projekt, der drives af lokale initiativtagere, som har organiseret sig i en forening. Foreningen har allerede sikret sig accept af stiens rute fra de berørte lodsejer, hvoraf flere afgiver jord til projektet. Foreningen arbejder også tæt sammen med skolen/børnehave/SFO, spejder, rideklubben, vandrelaug, og idrætsforeninger. Kolding Kommune har lovet at bidrage med et jordstykke samt naturgenopretningen.

Anerkendt af Friluftsrådet

Projektet er udnævnt af Friluftsrådet som et af 10 demoprojekter, på landsplan, der viser vejen indenfor brugerdrevne naturprojekter.

Følg os på Facebook

Vær med  

Kontakt projektgruppen

Se indsalg om Troldhedestien (TVKolding)

Troldhedestien - raps, udsigt, svane